Thành lập10/07/2007

Vốn50 tỷ đồng

Địa chỉ 61A – 63A Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, Tp.HCM

Dự án Đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản